Teknisk bistand

SOS Inspection AS tilbyr ikke bare kontrolltjenester som NDT og sveiseinspeksjon, men har mulighet til å yte ulike varianter av teknisk bistand.
Dette er mulig via vår stab bestående av NDT-operatører, NS477 sveiseinspektører, teknikere og ingeniører, samtidig som vi har godt dokumentert kompetanse i form av sertifikater, fagbrev, diplomer, godkjenninger, og ikke minst referanser fra våre oppdragsgivere.

SOS Inspection AS er samarbeidspartner med Kiwa Teknologisk Institutt, DNV, IKM Inspection AS, og VITEC AS ved Kværner Verdal.

teknisk

Tjenesteområder:

Sertifisering av sveisere

SOS Inspection AS er underleverandør for Kiwa Teknologisk Institutt, se www.teknologisk.no for sertifisering av sveisere.
I dag er det krav om sertifiserte sveisere på de fleste produkter av større art med sveiste sammenføyninger.
Spesielt innenfor olje, gass, infrastruktur og maritim er kravene strenge.
Våre eksaminatorer er kundeorienterte og serviceinnstilte, samtidig som vi har optimal mobiliseringstid.
Våre kunder kan benytte oss ved alle behov rundt sveisesertifisering; før – under – etter.

weld

Utarbeidelse av sveiseprosedyrer

SOS Inspection AS kan bistå kunder med utarbeidelse med sveiseprosedyrer.
En sveiseprosedyre er et av mange fundamentale kontrakts krav, og tjener som en godkjent dokumentert oppskrift på hvordan en sveist sammenstilling skal utføres.
Våre medarbeidere kan bistå kunde med kartlegging av ulike behov for å tilfredsstille kontrakts krav.
Derav utarbeider vi pWPS,(preliminary Welding Procedure Specification), testsveising og oppsveising av den endelige WPS (Welding Procedure Specification).

Oppfølging og vedlikehold av sveisepersonell – Sveisekoordinering

SOS Inspection AS kan bistå kunde med oppfølging og vedlikehold av sertifikater til sveisepersonell.
Ofte er dette en post som legger store beslag på kundens ressurser, både i form av kapital og personal.
Dette kan vi avlaste.
Av vår stab har vi godkjente sveisekoordinatorer med internasjonal godkjenning.
I tillegg har vi anledning i regi av relevante standarder å delegere ansvar til andre medarbeidere som tilfredsstiller kompetansekrav.
Slik oppnår vi en sikrere flyt i forhold til å betjene kunden over tid, over året, prosjektet eller pr. oppdrag.

sveisekordinator
weld

Sidepartskontroll

SOS Inspection AS har en rekke operatører innenfor ulike grener som kan bistå ved konsulentoppdrag.
Dette kan gjerne være sidepartskontroll.
I dag kan det være høyst aktuelt for kunder å benytte kapitalressurser til sidepartskontroll av eksempelvis sine egne beregninger.
I en konkurranseutsatt bransje med ofte svært små marginer kan det være optimalt med en slik løsning før en gir pris på et anbud.

Prosjekt

SOS Inspection AS ønsker å være synlig i mange ulike industrier og miljøer.
Vi har mange års erfaring i felt, og verdifull kunnskap om behov og utfordringer kunden møter på.
Vi har NDT-operatører, NS477 / IWI Sveiseinspektører, teknikere og ingeniører, og innehar et høyt antall sertifikater og godkjenninger.
Ulike kunder innenfor ulike markeder kan ha ulike behov for personalressurser grunnet mangel på egen kompetanse ihht. kontrakts krav, eller av hensyn til interne utfordringer med plassering av personell.
Om kunden har prosjekt kan vi betjene med prosjektledelse, eller supplere de enkelte funksjoner for å nå prosjektets mål.
Vi sitter på god kompetanse innenfor de tjenester vi tilbyr, og bistår gjerne på konsulentoppdrag, og/eller som local contact ved større prosjekter.
SOS Inspection AS bistår og støtter kunden. Vi ønsker at din bedrift, ditt prosjekt eller ditt problem blir vår utfordring.
- enklere, og lønnsomt for begge parter.

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.