Inspeksjon

Inspeksjon av sveiste forbindelser


NS477 / IWI Sveiseinspektør har som oppgave å følge opp prosessen før, under og etter produksjon av aktuelle produkter, ved hjelp av referansedokumenter som for eksempel fabrikasjonsstandarder;

 
  1. - Oppfølging og inspeksjon av sammenstilling av metalliske konstruksjoner i felt.

  2. - Verifisere sveiseprosedyretesting og site-tester for sveisere

  3. - Driftsinspeksjon på systemer i drift.

  4. - Personellsertifisering av sveisere

 
 

NS477 / IWI

NS477 / IWI Sveiseinspektør krever egen sertifisering, og må ikke misforstås for å være det samme som NDT-operatør
(som allment ofte kalles «sveiseinspektør»).

En sveiseinspektør vil alltid være en sentral person i miljøet hvor det utføres kontroll på konstruksjoner og produkter.
Sveiseinspektøren har kunnskap om regler som gjelder for teknikker, utøvelser og bedømmelser.
Inspektøroppgavene i forbindelse med sveising varierer, og krever strukturert utførelse med stor nøyaktighet.
De mest vanlige materialer i sveisesammenheng er stål, aluminium og titan. Kopper, nikkel, og plast/glassfiber-armert plast er andre materialtyper vi kan møte på.
Våre sveiseinspektører er faglig orientert og arbeider selvstendig, ofte kombinert som NDT-operatør.

ns477

Tjenesteområde:

 

Ved konstruksjoner innen olje, -og gassvirksomhet er det et krav at det er til stede en sveiseinspektør ved all sveising som foregår.
Offshore kan det eksempelvis vises til krav i relevant standard Norsok;

Sveiseinspektøropplæringen er valgt ut fra aktuelle krav i normgivende standarder og spesifikasjoner.
Våre sveiseinspektører er oppdatert i de mest aktuelle problemstillinger i forbindelse med moderne produksjon og sveising som sammenføyningsmetode, samtidig som vi er oppmerksom på de egenskaper og teknologiske forhold som påvirker sveiseprosessen.
Dette gir oss en samlet forståelse og kunnskap om materialteknologi og sveiseteknologi.
Fag som matematikk, kjemi, fysikk, mekanikk og elektro stiller som forutsetninger for et vellykket resultat.
 

Våre sveiseinspektører besitter

  1. - teoretiske og praktiske kunnskaper om inspeksjon i henhold til gitte kriterier/spesifikasjoner.

  2. - Oversikt over de ulike faktorer som virker sammen i en sveiseprosess.

  3. - God forståelse for problemstillinger som kjennetegner faget, og er kritiske i sin vurdering av utført arbeid.
Vi sitter på god kompetanse innenfor de tjenester vi tilbyr, og bistår gjerne på konsulentoppdrag, og/eller som local contact ved større prosjekter.
SOS Inspection AS bistår og støtter kunden.
Vi ønsker at din bedrift, ditt prosjekt eller ditt problem blir vår utfordring. - enklere, og lønnsomt for begge parter. For mer informasjon, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

sveiseinspektor

For mer informasjon

om våre inspeksjons tjenester,

Vennligst ta kontakt

  1. Tlf : +4795734150
  2. Epost : post@sosinspection.no
Kontakt