Innvendig og Utvendig drone inspeksjon

Drone Inspeksjon

SOS Inspection AS er godkjent av luftfartstilsynet for å kunne gjøre
inspeksjons tjenester med Drone

Drone

I et marked hvor det etterhvert har blitt svært mange aktører innen Drone inspeksjon, har SOS Inspection fordelen
med at våre Drone-piloter innehar Nivå 3 kompetanse på visuell inspeksjon.
Når vi inspiserer et bruelement, en høyspentmast eller et båtskrog, vil vi ikke bare overlevere rå-materiell til kunden, men også en teknisk rapport på den materielle tilstanden objektet innehar. Vi ser på materiell og konstruksjon på en helt annen måte enn ufaglærte, og vil kunne se mulige svakheter, slitasje eller defekter ved et mye tidligere stadia.
Dronen kan benyttes både innendørs og utendørs.
Vår dronepilot har mye erfaring med denne type oppdrag, og kan operere dronen med stor presisjon.
Vi har selvsagt all dokumentasjon, og alle tillatelser som kreves for denne typen oppdrag i bunn, herunder også godkjenning av Luftfartstilsynet.

Noen av våre drone tjenester

  • Oversiktsbilder

  • Måling av tomtegrenser

  • Naturfare

  • Inspeksjon og 3.partskontroll

  • Bruinspeksjon

  • Linjeinspeksjon

  • Foto/film for reklame

  • Bistand i søk og redning

Rapportering

Ved inspeksjon med drone, benytter vi oss av et rapporterings system som er spesial tilpasset Drone inspeksjon
Med dette systemet vil kunden kunne se nøyaktig hvor hvert bilde/film er tatt,
Vi vil dermed kunne dokumentere nøyaktig hvor og når inspeksjonen er utført, og eventuell bemerkelser er rapportert.

rapportering av drone inspeksjon